คณะผู้บริหาร

นายกฤษณา กิตติลาภ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา